SPRAWDŹ JAKIE SZKOLENIA PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE NA 2023 rok!

Pełną listę szkoleń znajdziesz, klikając w przycisk.

Masz pytania w sprawie SZKOLENIA? NAPISZ DO NAS!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

  1. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a uczestnictwo równoznaczne jest z jego akceptacją.
  2. Uczestnicy  zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie praw osobistych osób trzecich oraz w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i epidemiologicznego (w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
  3. Wykonanie wpłaty gwarantuje udział w Warsztatach, przy zapisaniu się min. 8 osób na Warsztat. 
  4. Wpłacona opłata za Szkolenie nie podlega zwrotowi.
  5. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia ze strony uczestnika, ma on możliwość odstąpienia swojego miejsca osobie trzeciej, wyłącznie przy uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem Szkolenia.
  6. W przypadku siły wyższej (związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, innych) termin Szkolenia zostanie zmieniony.
  7. Podczas Szkolenia nie mogą towarzyszyć osoby trzecie/osoby towarzyszące
  8. Uczestnicy Szkolenia pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej zobowiązują się do nienaruszania praw autorskich Organizatora Szkolenia, w szczególności obejmuje zakaz nagrywania, utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie i postaci przebiegu wydarzenia. Nie dotyczy nagrywania krótkich filmów promocyjnych, udostępnianych na social media.
  9. Wszystkie materiały Szkoleniowe stanowią własność intelektualną Organizatora i udostępnione są uczestnikom wydarzenia wyłącznie do użytku osobistego.
  10. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku i / lub głosu w celach nie innych niż celach marketingowych dot. Szkolenia.
  11.  Szkolenie startuje przy zapisaniu się grupy min. 8 osób. W przypadku nieutworzenia grupy – wpłacona opłata zostanie zwrócona w całości.

  ZOBACZ ZDJĘCIA Z NASZYCH SZKOLEŃ I REALIZACJI

  Back to top